କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍କୃତି |

Corporate Culture

ଆମର ଦର୍ଶନ

ASIA ରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା ସେବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବାକୁ |

ଆମର ମିଶନ୍ |

ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ, କେବଳ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା ସେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ business ବାନ ବ୍ୟବସାୟ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିବା |

ଆମର ମୂଲ୍ୟ

● ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଫୋକସ୍ |

● ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଅଭିନବ |

ଫଳାଫଳ-ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ |

● ଗ୍ରାହକ ସଫଳତା |

ଆମର ଅନୁକରଣ

ଫୋକସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସରେ, ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ ନ ical ତିକ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ business ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପାଳନ କରୁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଅନୁପାଳନ ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖୁ ଯାହା ଆମର କମ୍ପାନୀ ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦୃ as ଼ ସଙ୍ଗଠନ ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି | ।

ଆମେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ମାନିବାକୁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଶ iqu ଳୀ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେବା କରିବାକୁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍। ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |ଏହା 'ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ବିଶ୍ stake ବ୍ୟାପୀ ଅଂଶୀଦାର, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ନ ical ତିକ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀ କରିଥାଏ |

ଆମର ଆଚରଣ ସଂହିତା, ଚୀନ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ wide ବ୍ୟାପୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଛିଡା ହୋଇଛି, ଏହା ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଆମର:

● ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରେସନ୍ |

ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ |

ଆଇନଗତ ଅନୁପାଳନକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ, ଆମେ ଆଗରୁ ଆଗେଇ ନେଉଥିବା ଉଦାହରଣ |