ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ Myanmar ମିଆଁମାରକୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ |

● ପୋଲ୍: କଳିଙ୍ଗ, ଚୀନ୍ /

ପୋଡ୍: ରେଙ୍ଗୁନ୍, ମିଆଁମାର |

● ଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ: 230kv ତାର |

● ଆକାର : L / 11.7M |

● ଓଜନ : 5000MT |

● ଭଲ୍ୟୁମ୍: 140x20GP + 70x40HQ |

● ଅପରେସନ୍ : କାରଖାନା ଲୋଡିଂ, ସ୍ଥଳ ପରିବହନ, ସମୁଦ୍ର ପରିବହନ ବୁକିଂ, କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ କଷ୍ଟମ୍ସ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ ବିତରଣ |

Wire Project-- Contract Logistics to Myanmar
Wire Project-- Contract Logistics to Myanmar